Snabbt bort med gamla mattor.

Innan man påbörjar något nytt måste det gamla bort. Bara för några år sedan var det ett slitsamt och tidskrävande arbete.
Idag använder vi maskiner som river ut gamla mattor 10 gånger snabbare än tidigare. Ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att snabbt skapa förutsättningar för nytt underlag.

Mattstripper
Mattstripper